చివరి చూపుకు నోచుకోలేక పోయా…బాలూ నాకోసం వంట కూడా చేశారు…బాలూతో అనుబంధంపై జేసుదాస్ ..

0
92

రంగంలోనైనా ఇద్దరు ఉద్దండుల మధ్య పోటీతో పాటు ఈర్ఫ్యా ద్వేషాలు ఉండటం సహజం. అలాంటిది సినీ రంగంలో ఉండవా. అందునా బాలు, జేసుదాస్ వంటి జగమెరిగిన నేపథ్య గాయకుల మధ్య అలాంటివి ఉండవా? ఉంటాయనుకుంటాం కానీ ..నయా పైసంత కూడా వారి మధ్య ఆ భావన లేదు. బాలూని జేసుదాసు తన సొంత తమ్ముడులా ప్రేమించాడు. బాలూ కూడా అంతే. అలాంటి బాలూని కడసారి చూసుకోలేకపోయినందుకు జేసుదాస్ కుమిలిపో్యారు. వారి అనుబంధం ఎలా మొదలైందో బాలు ఓ సారి ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. ప్యారిస్ టూర్ లో తాను జేసుదాసుకు ఎలా వంట చేసిపెట్టానో ఆ ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here