కేవలం 13 రోజుల్లో 10 లక్షల కేసులు

76
439

భారత్ లో కరోనా రికార్డులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. నిన్న ఒక్క రోజే 87,800 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో భారత్ లో కరోనా కేసుల సఖ్య 40 లక్షలు దాటేసింది. కేవలం 13 రోజుల్లో 10 లక్ష్లల కేసులు నమోదు కావటం ఓ రికార్డు. ఏ దేశంలోనూ ఇంత వేగంగా మిలియన్ కేసులు రిజిప్టర్ కాలేదు.

అత్యధిక కేసులు నమోదైన దేశాల జాబితాలో భారత్ ది మూడో స్థానం. అమెరికా, బ్రెజిల్ లో మాత్రమే ఇప్పటి వరకు నలబై లక్షలకు పైగా కోవిడ్ 19 కేసులు బయటపడ్డాయి. అయితే భారత్ తన మొదటి మిలియన్ కు చేరటానికి 168 రోజుల సమయం తీసుకోగా ..మిగతా మూడు మిలియన్లకు 50 రోజులు పట్టింది. ఇక నాలుగో మిలియన్ కి కేవలం పదమూడు రోజులే కావటం ఆందోళన కలిగించే అంశం. ప్రస్తుత ట్రెండ్ చూస్తుంటే ఈ నెలలో మన దేశంలో కరోనా ఇంకెన్ని రికార్డులు బద్దలు కొడుతుందో తెలియదు.

76 COMMENTS

 1. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these Second Life articles and blogs

 2. Растановки. Метод расстановок. Метод Берта Хеллингера. Новые семейные расстановки. Расстановки. Bert Hellinger. Растановки. Структурные расстановки. Метод Берта Хеллингера. Системно-феноменологический подход. Bert Hellinger. Глубинные системные расстановки. Метод системных семейных расстановок. Духовные расстановки. Bert Hellinger. Системные-расстановки. Новые семейные расстановки. Bert Hellinger.

  Любовь должна быть включена в порядок. Порядок является предпосылкой любви. Это действует и в природе: дерево развивается согласно внутреннему порядку. Его нельзя изменить. Оно может развиваться только в рамках этого порядка. То же самое касается любви и межличностных отношений: они могут получить свое развитие только в рамках порядка. Этот порядок задан.
  Второй порядок состоит в том, что между партнерами должен быть баланс между «давать» и «брать». Если один вынужден давать больше, чем другой, это разрушает отношения. Партнерству необходим этот баланс.
  Одной из составляющих хороших взаимоотношений является баланс брать-давать. Это о том, что мы вкладываем примерно столько сил, времени, ресурсов, сколько получаем взамен. Когда мы получаем отклик от мира, от людей, у нас волшебным образом появляются силы и желание давать больше. Мы чувствуем себя нужными, счастливыми, в гармонии с собой и миром.

  Но иногда этот баланс может нарушаться. Человек начинает или слишком много давать, или слишком много брать.

  ——
  Метод Берта Хеллингера. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Системно-феноменологическая психотерапия. Системно-феноменологическая психотерапия. Растановки. Bert Hellinger. Bert Hellinger. Системные расстановки. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Расстановки по Хеллингеру. Системно-феноменологический подход. Метод расстановок.
  ——
  Истощение накапливается незаметно, медленно, но оно неутомимо приводит к неким последствиям.

  Когда человек даёт больше, чем получает, то со временем в нём накапливается неудовлетворённость всем происходящим: “Я стараюсь, а меня не ценят”, “Я же всё делаю для всех, а чувствую себя таким несчастным”, “Они не благодарны”, “Я последнюю рубаху отдам, а мне никто не поможет” и т. д. И это ожидаемый эффект от такого неуважительного отношения к собственным ресурсам и потребностям.

  Баланс – основа жизни. Он чрезвычайно важен как в природе, как внутри человеческого организма, так и во взаимоотношениях. Желаю всем найти этот баланс и никогда не терять его.

  Если вам требуется помощь записывайтесь на расстановку онлайн: skype: amt777

  Системно-феноменологическая психотерапия. Системные расстановки. Метод системных семейных расстановок. Расстановки. Растановки. Системно-феноменологический подход. Системные-расстановки. Системно-феноменологический подход. Духовные расстановки. Системные расстановки. Метод системных семейных расстановок. Растановки. Системные расстановки. Расстановки по Хеллингеру. Глубинные системные расстановки. Системно-феноменологическая психотерапия. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Растановки.

 3. Системно-семейные расстановки. Системно-семейные расстановки. Расстановки по Хеллингеру. Организационные расстановки. Расстановки по Хеллингеру. Системные-расстановки. Организационные расстановки. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Семейное консультирование и психотерапия. Семейное консультирование и психотерапия. Расстановки по Хеллингеру. Системно-семейные расстановки. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Метод системных семейных расстановок. Семейное консультирование и психотерапия. Метод системных семейных расстановок. Метод Берта Хеллингера. Метод системных семейных расстановок.

  Любовь должна быть включена в порядок. Порядок является предпосылкой любви. Это действует и в природе: дерево развивается согласно внутреннему порядку. Его нельзя изменить. Оно может развиваться только в рамках этого порядка. То же самое касается любви и межличностных отношений: они могут получить свое развитие только в рамках порядка. Этот порядок задан.
  Второй порядок состоит в том, что между партнерами должен быть баланс между «давать» и «брать». Если один вынужден давать больше, чем другой, это разрушает отношения. Партнерству необходим этот баланс.
  Одной из составляющих хороших взаимоотношений является баланс брать-давать. Это о том, что мы вкладываем примерно столько сил, времени, ресурсов, сколько получаем взамен. Когда мы получаем отклик от мира, от людей, у нас волшебным образом появляются силы и желание давать больше. Мы чувствуем себя нужными, счастливыми, в гармонии с собой и миром.

  Но иногда этот баланс может нарушаться. Человек начинает или слишком много давать, или слишком много брать.

  ——
  Глубинные системные расстановки. Растановки. Расстановки. Системные перестановки. Системные-расстановки. Системные перестановки. Расстановки. Системно-семейные расстановки. Системно-феноменологическая психотерапия. Структурные расстановки. Системные перестановки. Духовные расстановки.
  ——
  Истощение накапливается незаметно, медленно, но оно неутомимо приводит к неким последствиям.

  Когда человек даёт больше, чем получает, то со временем в нём накапливается неудовлетворённость всем происходящим: “Я стараюсь, а меня не ценят”, “Я же всё делаю для всех, а чувствую себя таким несчастным”, “Они не благодарны”, “Я последнюю рубаху отдам, а мне никто не поможет” и т. д. И это ожидаемый эффект от такого неуважительного отношения к собственным ресурсам и потребностям.

  Баланс – основа жизни. Он чрезвычайно важен как в природе, как внутри человеческого организма, так и во взаимоотношениях. Желаю всем найти этот баланс и никогда не терять его.

  Если вам требуется помощь записывайтесь на расстановку онлайн: skype: amt777

  Расстановки. Системно-феноменологический подход. Системные-расстановки. Расстановки по Хеллингеру. Новые семейные расстановки. Расстановки по Хеллингеру. Системно-феноменологическая психотерапия. Метод расстановок. Системные расстановки. Системно-семейные расстановки. Растановки. Семейное консультирование и психотерапия. Расстановки. Системно-семейные расстановки. Bert Hellinger. Системные перестановки. Метод расстановок. Растановки.

 4. Глубинные системные расстановки. Глубинные системные расстановки. Метод системных семейных расстановок. Системные-расстановки. Расстановки по Хеллингеру. Растановки. Структурные расстановки. Системно-феноменологический подход. Системно-феноменологический подход. Bert Hellinger. Метод расстановок. Системно-семейные расстановки. Расстановки по Хеллингеру. Метод Берта Хеллингера. Системные перестановки. Системно-семейные расстановки. Системно-семейные расстановки. Системные-расстановки.

  Любовь должна быть включена в порядок. Порядок является предпосылкой любви. Это действует и в природе: дерево развивается согласно внутреннему порядку. Его нельзя изменить. Оно может развиваться только в рамках этого порядка. То же самое касается любви и межличностных отношений: они могут получить свое развитие только в рамках порядка. Этот порядок задан.
  Второй порядок состоит в том, что между партнерами должен быть баланс между «давать» и «брать». Если один вынужден давать больше, чем другой, это разрушает отношения. Партнерству необходим этот баланс.
  Одной из составляющих хороших взаимоотношений является баланс брать-давать. Это о том, что мы вкладываем примерно столько сил, времени, ресурсов, сколько получаем взамен. Когда мы получаем отклик от мира, от людей, у нас волшебным образом появляются силы и желание давать больше. Мы чувствуем себя нужными, счастливыми, в гармонии с собой и миром.

  Но иногда этот баланс может нарушаться. Человек начинает или слишком много давать, или слишком много брать.

  ——
  Расстановки по Хеллингеру. Структурные расстановки. Системно-семейные расстановки. Метод системных семейных расстановок. Новые семейные расстановки. Системно-феноменологический подход. Метод Берта Хеллингера. Метод системных семейных расстановок. Метод расстановок. Семейное консультирование и психотерапия. Духовные расстановки. Растановки.
  ——
  Истощение накапливается незаметно, медленно, но оно неутомимо приводит к неким последствиям.

  Когда человек даёт больше, чем получает, то со временем в нём накапливается неудовлетворённость всем происходящим: “Я стараюсь, а меня не ценят”, “Я же всё делаю для всех, а чувствую себя таким несчастным”, “Они не благодарны”, “Я последнюю рубаху отдам, а мне никто не поможет” и т. д. И это ожидаемый эффект от такого неуважительного отношения к собственным ресурсам и потребностям.

  Баланс – основа жизни. Он чрезвычайно важен как в природе, как внутри человеческого организма, так и во взаимоотношениях. Желаю всем найти этот баланс и никогда не терять его.

  Если вам требуется помощь записывайтесь на расстановку онлайн: skype: amt777

  Семейное консультирование и психотерапия. Духовные расстановки. Метод системных семейных расстановок. Новые семейные расстановки. Метод Берта Хеллингера. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Расстановки. Системные-расстановки. Растановки. Структурные расстановки. Расстановки по Хеллингеру. Системные перестановки. Системные расстановки. Системно-феноменологический подход. Расстановки по Хеллингеру. Метод Берта Хеллингера. Растановки. Bert Hellinger.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here